Xem video các khóa học Nhân sự miễn phí trên Youtube. XEM NGAY
Training, coaching và mentoring là ba khái niệm mà chúng ta có thể hay nghe nhắc đến trong quá trình đi làm. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn cảm thấy m…
Tìm kiếm và tuyển dụng được ứng viên chất lượng và phù hợp luôn là một thách thức quan trọng đối với tất cả các công ty. Trong bài học này, chúng ta …
Are you struggling to attract and hire the best talent for your organization? Look no further than Talent Acquisition professionals. In this blog, we…
The role of Talent Acquisition has become even more critical in today's highly competitive job market. In addition to finding the right talent, T…
Talent Acquisition, which is a specialized function within HR responsible for finding and attracting the best talent in the industry to fill open pos…
Công ty có thể ký Hợp đồng thử việc độc lập hoặc có thể đưa nội dung thoả thuận thử việc vào Hợp đồng lao động là hoàn toàn phù hợp với quy định của …
Theo điều 90 Bộ luật Lao động 2019 thì Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc,…
Theo hướng dẫn về  Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải tại  Điều 125 Bộ luật Lao động 2019 thì không bao gồm trường hợp  NLĐ thường xuyên không h…
Trải nghiệm nhân viên (Employee Experience) được xem là Top 3 sự ưu tiên của công ty nói chung hay Bộ phận Nhân sự nói riêng cần phải đặt mục tiêu th…
Theo  Khoản 1 Điều 34 Bộ luật Lao động 2019 quy định về Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động,  thì cả công ty và người lao động đều được quyền c…