Xem video các khóa học Nhân sự miễn phí trên Youtube. XEM NGAY
Trong thế giới quản trị nhân sự ngày nay, một trong những thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp phải đối mặt là việc giữ chân nhân viên. Điều này…
Trong môi trường kinh doanh ngày nay, Total Wellbeing không chỉ là một thuật ngữ, mà là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự thành công và bền vững trong …
Training, coaching và mentoring là ba khái niệm mà chúng ta có thể hay nghe nhắc đến trong quá trình đi làm. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn cảm thấy m…
Tìm kiếm và tuyển dụng được ứng viên chất lượng và phù hợp luôn là một thách thức quan trọng đối với tất cả các công ty. Trong bài học này, chúng ta …
Công ty có thể ký Hợp đồng thử việc độc lập hoặc có thể đưa nội dung thoả thuận thử việc vào Hợp đồng lao động là hoàn toàn phù hợp với quy định của …
Theo điều 90 Bộ luật Lao động 2019 thì Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc,…
Khi ký Hợp đồng khoán việc, Hợp đồng cộng tác viên, thì có thể hiểu là công ty và cá nhân cung cấp dịch vụ đang ký với nhau Hợp đồng dịch vụ. Tức là …