Xem series các khóa học trên Kênh Youtube HRVN ACADEMY XEM NGAY
Thuế TNCN

Hướng dẫn tính thuế Thu nhập cá nhân

Chúng ta cùng đi vào chi tiết cách tính thuế TNCN cho người mới, bao gồm cách đăng ký mã số thuế, đăng ký giảm trừ gia cảnh, ví dụ về cách tính thuế …

Tìm hiểu về Thuế Thu nhập cá nhân

Trong bài này, mình cùng nhau tìm hiểu  các kiến thức cơ bản nhất về Thuế Thu nhập cá nhân trên tiền lương, tiền công của người lao động.

Các khoản phụ cấp nào không đóng BHXH và thuế TNCN?

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật lao động.
© HRVN ACADEMY. All rights reserved. Developed by Jago Desain