Khóa học Nhân sự miễn phí cho người mới Xem ngay
Thuế TNCN

Hướng dẫn tính thuế Thu nhập cá nhân

Chúng ta cùng đi vào chi tiết cách tính thuế TNCN cho người mới, bao gồm cách đăng ký mã …

Tìm hiểu về Thuế Thu nhập cá nhân

Trong bài này, mình cùng nhau tìm hiểu  các kiến thức cơ bản nhất về Thuế Thu nhập cá nhân…

Các khoản phụ cấp nào không đóng BHXH và thuế TNCN?

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như …