Xem video các khóa học Nhân sự miễn phí trên Youtube. XEM NGAY
Trong bài này, mình cùng nhau tìm hiểu các quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH bắt buộc, để đảm bảo bạn không bỏ sót quyền lợi của nhân vi…
Bảo hiểm xã hội là một trong những khoản bảo hiểm bắt buộc dành cho người lao động khi đi làm tại bất kỳ công ty nào.
Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật lao động.