Khóa học Nhân sự miễn phí cho người mới Xem ngay

Tài liệu Khóa học Tuyển dụng cơ bản cho người mới

Bản Mô tả công việc.zip 200kb
Thư mời nhận việc.zip 200kb
Thư mời phỏng vấn.zip 200kb
Thư cám ơn ứng viên.zip 200kb
Mẫu xây dựng thang bảng lương.zip 200kb
Mẫu Quy chế lương thưởng.zip 200kb
Bảng lương mẫu trên excel.zip 200kb