Xem video các khóa học Nhân sự miễn phí trên Youtube. XEM NGAY
Là một Chuyên viên tuyển dụng, thì việc đầu tiên bạn phải biết đó là Lập Kế hoạch tuyển dụng. Nó giúp bạn có một lộ trình chi tiết bao gồm thứ tự các…
Người làm tuyển dụng sẽ phải đảm bảo các yêu cầu: Tuyển được người phù hợp, đúng thời gian và với chi phí rẻ nhất. Để làm được điều này đòi hỏi người…
Sau đây là trình tự các công việc chính mà một Chuyên viên tuyển dụng phải làm, nó có thể đúng hoặc không đúng với tất cả các công ty, nhưng các bước…
Do đây là khóa học online, nên đòi  hỏi bạn phải có ý thức tự học. Tức là bạn xác định được mục tiêu mình cần gì? Tại sao tôi lại học nó? Tôi sẽ được…