Xem video các khóa học Nhân sự miễn phí trên Youtube. XEM NGAY

HR English in a Minute - Part 1

HR English in a Minute - Part 1: Essential phrases and terms for HR professionals, simplifying complex concepts.


Chào mừng bạn đến với podcast tiếng Anh 1 phút, nơi chúng ta cùng nhau khám phá thế giới Quản trị Nhân sự qua tiếng Anh. Hôm nay, bài học đầu tiên của chúng ta sẽ giới thiệu về 5 từ vựng cơ bản và 5 câu ví dụ đi kèm. Hãy cùng bắt đầu!

1. Human Resources (HR): Quản trị Nhân sự. Là bộ phận chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề liên quan đến nhân sự trong công ty.

   - The Human Resources department is crucial for any company's success.

   - Bộ phận Quản trị Nhân sự rất quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ công ty nào.

2. Recruitment: Tuyển dụng. Quá trình tìm kiếm, phỏng vấn và chọn lựa ứng viên cho công ty.

   - Our company is focusing on recruitment to find the best talents.

   - Công ty chúng tôi đang tập trung vào việc tuyển dụng để tìm kiếm những tài năng tốt nhất.

3. Employee: Nhân viên. Người làm việc dưới sự quản lý của một tổ chức hoặc công ty.

   - Every employee is responsible for contributing to the team's success.

   - Mỗi nhân viên đều có trách nhiệm đóng góp vào sự thành công của đội nhóm.

4. Performance Review: Đánh giá hiệu suất. Quá trình đánh giá công việc và hiệu suất làm việc của nhân viên.

   - It's time for the annual performance review.

   - Đã đến lúc cho đánh giá hiệu suất hàng năm.

5. Training: Đào tạo. Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho nhân viên.

   - Training programs are essential for employee development.

   - Các chương trình đào tạo là cần thiết cho sự phát triển của nhân viên.

Chúng tôi hy vọng bạn đã học được điều gì đó mới mẻ từ podcast hôm nay. Nhớ luyện tập và sử dụng những từ vựng mới này trong cuộc sống hàng ngày của bạn nhé! Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ bài học nào trong series này. Cảm ơn bạn đã lắng nghe, và hẹn gặp lại ở bài học tiếp theo!

Tôi là Thành HR - Follow mình để nhận bài học mới nhất nha. facebook