Xem video các khóa học Nhân sự miễn phí trên Youtube. XEM NGAY

Giới thiệu dự án Khoá học Nhân sự miễn phí của HRVN ACADEMY

Khám phá cơ hội học tập và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Nhân sự thông qua Khoá học miễn phí từ HRVN ACADEMY.


Chào mừng bạn đã vô tình hoặc hữu ý lạc đến với HRVN ACADEMY - Blog Nghề Nhân sự cho người mới của Thành HR, chắc hẳn là chúng ta có duyên với nhau lắm đó chứ. Rồi, mời bạn ngồi và làm cốc nước cho nó mát rồi mình cùng nhau bàn chuyên trọng đại nào!

Welcome to HRVN ACADEMY - the HR Profession Blog for beginners by Thành HR. It seems we are quite fated to meet. So, please take a seat, have a refreshing drink, and let's discuss an important matter!

Đầu tiên, bạn đến đây là có chút xíu xiu thắc mắc về khoá học nhân sự, học nghề nhân sự, kiến thức nhân sự...đúng không nè? Nếu không phải thì có thể chuyển qua xem các chuyên mục khác như: bí quyết phỏng vấn xin việc, tài chính cá nhân, câu chuyện cuộc sống...cũng khá thú vị đó.

First off, you're here because you're a little curious about HR courses, the HR profession, HR knowledge, right? If not, feel free to check out other sections like job interview secrets, personal finance, life stories... they're quite interesting too.

Rồi, những bạn vẫn còn đang ở lại đây thì mình cùng tiếp tục câu chuyện nè. Tại đây, tôi có cung cấp kiến thức Nghề Nhân sự miễn phí. Bao gồm: Các kiến thức chung về Nghề Nhân sự, Khoá học Tuyển dụng cơ bản cho người mới, Khóa học C&B cơ bản, Luật Lao động, ...Mình cùng nhau tìm hiểu tiếp nha!

For those still here, let's continue. At this place, I offer free HR Profession knowledge including: General HR knowledge, Basic Recruitment courses for beginners, Basic C&B courses, Labor Law, etc. Let's explore more together!

Về tác giả & Dự án khóa học nhân sự miễn phí

Về tác giả: Thành HR - Tác giả Blog Nghề Nhân sự: "Chia sẻ kiến thức là cách học hay nhất. Sau hơn 10 năm đi làm, tôi nghĩ rằng chúng ta không nên giữ riêng những điều mình biết làm gì vì những điều mình biết, những kinh nghiệm mình có cũng chưa là gì cả và cũng sẽ  nhanh chóng lỗi thời. 

About the author: Thành HR - Author of the HR Profession Blog: "Sharing knowledge is the best way to learn. After more than 10 years of working, I believe we shouldn't keep what we know to ourselves because what we know and the experiences we have are not that significant and will soon become outdated.

Mình đã học được nhiều điều mới mẻ khi bắt tay vào xây dựng Blog Nhân sự này nhờ vào việc phải hệ thống hoá lại kiến thức, tham khảo nhiều nguồn hơn từ internet. Vậy là mình lại có cơ hôi làm mới nghề nghiệp của bản thân một lần nữa."

I learned many new things while building this HR Blog through systematizing knowledge and consulting more sources from the internet. This gave me another opportunity to refresh my profession."


Lý do ra đời và sứ mệnh của Blog Nghề Nhân sự: Xuất phát từ việc ai cũng cần một cái nghề, nhưng không phải ai cũng có đủ thông tin để hiểu và ra quyết định có nên theo đuổi nó hay không. Nhất là đối với các bạn không có điều kiện kinh tế tốt, việc chọn sai và chọn lại là một điều rất khó khăn. 

The reason and mission of the HR Profession Blog: Originating from the fact that everyone needs a profession, but not everyone has enough information to make an informed decision about pursuing it. Especially for those without good economic conditions, choosing wrong and having to choose again is very difficult.

Và Blog Nghề Nhân sự miễn phí ra đời với mong muốn dù bạn là ai, điều kiện như thế nào, khi bạn có đam mê với Nhân sự thì bạn vẫn có thể thực hiện được ước mơ của mình.

And the Free HR Profession Blog was created with the hope that no matter who you are or your circumstances, if you have a passion for HR, you can still achieve your dream.

Lưu ý: Tôi chỉ đóng vai trò hỗ trợ cung cấp những kiến thức cơ bản về nghề trong giai đoạn ban đầu, còn việc bạn đi được đến đâu với nghề Nhân sự thì 99% là phụ thuộc vào bạn.

Note: I only play a supporting role in providing basic knowledge about the profession in the initial stage, the rest 99% depends on you.


Khoá học Nhân sự này dành cho ai

Đầu tiên là dành cho người mới và có chút chút "yêu thích" nó. Khoá học này không có nội dung cao siêu, nên rất phù hợp cho người mới bắt đầu từ số 0. Dù bạn học ngành nghề nào, hay đang làm công việc gì cũng có thể đọc và nghiên cứu. 

Who is this HR course for?

Firstly, it's for beginners and those who have a little "liking" for it. This course is not advanced, so it's very suitable for those starting from scratch. No matter your field of study or current job, you can read and study this course.

Các bài học trong Khoá học nhân sự này không phải là các công trình nghiên cứu vĩ đại, hay mang tính học thuật. Nên nếu bạn là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và đọc nó, hãy để lại cho tôi các bình luận và góp ý, để tôi có thể xem xét khắc phục và hoàn thiện nhé!

The lessons in this HR course are not great research works or academic in nature. So if you are an experienced expert and read it, please leave me your comments and suggestions, so I can consider improving and perfecting it!


Khóa học này bao gồm những gì?

👉 Nghề Nhân sự tổng quát: Tìm hiểu các khái niệm chung, các tình huống phát sinh
👉 Khoá học tuyển dụng cơ bản: Trở thành chuyên viên tuyển dụng từ số 0
👉 Khóa học C&B cơ bản: Trở thành chuyên viên C&B tập sự
👉 Khóa học Tìm hiểu Luật Lao động: Hiểu đầy đủ các căn cứ pháp lý khi làm Nhân sự
👉 Trở thành Trưởng phòng Nhân sự: Tìm hiểu lộ trình thăng tiến (Đang xây dựng)

What does this course include?
👉 General HR Profession: Understanding general concepts and arising situations
👉 Basic Recruitment Course: Becoming a recruitment specialist from scratch
👉 Basic C&B Course: Becoming a trainee C&B specialist
👉 Labor Law Course: Fully understanding the legal bases in HR
👉Becoming an HR Manager: Understanding the career progression path (Under development)Khoá học nhân sự này có gì khác biệt

- Các kiến thức cơ bản, thực tế, dễ hiểu và dễ ứng dụng

- Lộ trình các bài học được sắp xếp hợp lý để bạn dễ theo dõi

- Có kèm theo các tình huống thực hành để nâng cao trải nghiệm thực tế

- Hoàn toàn miễn phí

What makes this HR course different?

- Basic, practical knowledge that is easy to understand and apply

- A logical lesson plan for easy follow-up

- Includes practical scenarios to enhance real-life experience

- Completely free


Phương pháp học ra sao?

- ĐỌC: Đọc nội dung bài học trong khóa học nhân sự nhiều lần trên website này.

- XEM: Nghe chủ đề bài giảng tương ứng với bài đã đọc tại Kênh Youtube HRVN Academy để hiểu thêm.

- NGHE: Bạn hãy nghe lại nhiều lần các nội dung khóa học trên Podcast bất cứ khi anof bạn rảnh để các Khái niệm trong nghề trở nên quen thuộc với bạn.

- TỰ ĐẶT CÂU HỎI: Khi bạn đọc kỹ và hiểu, bạn sẽ có thắc mắc, và chính bạn sẽ tìm câu trả lời cho bạn 

- LIÊN HỆ TƯ VẤN: Liên hệ với chúng tôi qua các kênh hỗ trợ trên web để được tư vấn và giải đáp khi bạn đã thực sự tìm hiểu kỹ bài học trong khóa học nhân sự

How should you learn?

- READ: Read the lesson content on this website multiple times.

- WATCH: Listen to the corresponding lecture topics on the HRVN Academy YouTube Channel for deeper understanding.

- LISTEN: Re-listen to the course content on Podcasts whenever you're free to familiarize yourself with the concepts.

- ASK YOURSELF QUESTIONS: When you read thoroughly and understand, you'll have questions, and you'll find the answers yourself.

- CONTACT FOR CONSULTATION: Reach out to us through support channels on the web for advice and answers once you've thoroughly understood the lessons in the HR course.

Nếu bạn đã xem kỹ, nghiêm túc và đã sẵn sàng với Khoá học nhân sự. Hãy lên một kế hoạch học tập chi tiết, tìm hiểu phương pháp học và bắt đầu thôi bạn nhé!

If you've carefully reviewed and are ready for the HR Course, it's time to make a detailed study plan, explore learning methods, and get started!

Chúc bạn thành công. / Wishing you success.

Tôi là Thành HR - Follow mình để nhận bài học mới nhất nha. facebook