Xem video các khóa học Nhân sự miễn phí trên Youtube. XEM NGAY

Total Wellbeing là gì? Khi nào công ty nên có chương trìnhTotal Wellbeing cho nhân viên?

Tìm hiểu về những xu hướng mới nhất về Total Wellbeing và cách áp dụng chúng vào công ty của bạn để tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên.

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, Total Wellbeing không chỉ là một thuật ngữ, mà là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự thành công và bền vững trong công tác thu hút và giữ chân nhân sự cho doanh nghiệp. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Total Wellbeing là gì, và lợi ích mà nó mang lại cho nhân viên và sự phát triển của doanh nghiệp.

What is Total Wellbeing? 

When should companies implement Total Wellbeing programs for their employees? In today's business environment, Total Wellbeing is not just a term but a key to unlocking success and sustainability in attracting and retaining talent for businesses. Let's explore what Total Wellbeing is and the benefits it brings to employees and business development.

Chào mừng các bạn đang đến với chủ đề Các khái niệm trong Nghề Nhân sự (Concepts in the Human Resources Management) cho người mới (newbie) hoàn toàn miễn phí. Tôi là Thành HR sẽ đồng hành cùng bạn trong chủ đề này. 

Welcome to the topic of Concepts in Human Resources Management for beginners, completely free of charge. I'm Thanh HR, and I'll be accompanying you in this topic.

Total Wellbeing là gì?

Total Wellbeing là các biện pháp hoặc chương trình được thiết kế nhằm cải thiện sự phát triển và sức khỏe toàn diện của cá nhân. Chúng tập trung vào các yếu tố vật lý, tinh thần, xã hội và tài chính, nhằm đảm bảo sự phát triển cân bằng và đa chiều cho nhân viên.

What is Total Wellbeing?

Total Wellbeing refers to measures or programs designed to improve the holistic development and health of individuals. They focus on physical, mental, social, and financial aspects to ensure balanced and multidimensional development for employees.

Trong công tác quản lý nhân sự, Total Wellbeing đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một môi trường làm việc tốt hơn, tăng cường sự hài lòng của nhân viên và đóng góp vào thành công của công ty. Bằng cách đảm bảo sự phát triển và sức khỏe toàn diện cho nhân viên, chúng ta đang tạo ra một nền tảng mạnh mẽ để mọi người có thể thể hiện tối đa tiềm năng và đóng góp vào sự thành công của tổ chức.

In human resources management, Total Wellbeing plays a crucial role in creating a better work environment, enhancing employee satisfaction, and contributing to the company's success. By ensuring holistic development and health for employees, we are creating a strong foundation for people to maximize their potential and contribute to the organization's success.

So sánh Total Wellbeing với Total Rewards

Total Wellbeing tập trung vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống và hạnh phúc tổng thể của nhân viên, để giúp cải thiện sức khỏe và tăng hiệu quả làm việc. Với mục tiêu đảm bảo rằng nhân viên đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện để họ phát triển và duy trì trạng thái tinh thần và thể chất tốt nhất.

Comparing Total Wellbeing to Total Rewards

Total Wellbeing focuses on improving the overall quality of life and happiness of employees, to help improve health and work efficiency. The goal is to ensure that employees achieve a balance between work and life, while also creating conditions for them to develop and maintain the best mental and physical state.

Total Rewards tập trung vào việc thu hút, giữ chân và động viên nhân viên thông qua các phúc lợi tài chính và phi tài chính nhằm tăng sự hài lòng và năng lực làm việc. Với mục tiêu thu hút và giữ chân nhân viên bằng cách cung cấp một gói tổng đãi ngộ cạnh tranh và hấp dẫn.

Total Rewards focuses on attracting, retaining, and motivating employees through financial and non-financial benefits to increase job satisfaction and capability. The goal is to attract and retain employees by offering a competitive and attractive total compensation package.

Một số ví dụ tham khảo về Total Wellbeing

Sau đây là một số ví dụ đơn giản về Total Wellbeing mà một số công ty đang thực hiện để các bạn tham khảo:

Some examples of Total Wellbeing

Here are some simple examples of Total Wellbeing that some companies are implementing for your reference:

Chương trình thể dục và tập thể dục: Công ty có thể tổ chức buổi tập thể dục hàng tuần hoặc cung cấp các hoạt động thể dục như yoga hoặc Zumba. Điều này giúp nhân viên duy trì sức khỏe tốt, giảm căng thẳng và tăng cường sự tập trung trong công việc.

Fitness and exercise programs: Companies can organize weekly exercise sessions or provide fitness activities like yoga or Zumba. This helps employees maintain good health, reduce stress, and enhance concentration at work.

Chương trình hỗ trợ tinh thần và quản lý stress: Công ty có thể cung cấp các khóa đào tạo về quản lý stress, buổi tư vấn cá nhân hoặc phòng tránh burnout. Điều này giúp nhân viên tìm hiểu cách quản lý stress, cải thiện tâm lý làm việc và tăng cường khả năng đối phó với áp lực công việc.

Mental support and stress management programs: Companies can offer stress management training, individual counseling sessions, or burnout prevention initiatives. This helps employees learn how to manage stress, improve their work mentality, and enhance their ability to cope with job pressures.

Chương trình đào tạo kỹ năng sống và phát triển cá nhân: Công ty có thể cung cấp các khóa học về quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, phát triển bản thân và lãnh đạo. Điều này giúp nhân viên phát triển kỹ năng mềm, nâng cao hiệu suất làm việc và thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp.

Personal development and life skills training: Companies can offer courses on time management, communication skills, personal development, and leadership. This helps employees develop soft skills, improve work performance, and promote career development.

Chương trình tài chính và sức khỏe tài chính: Đây cũng là một phần quan trọng của Total Wellbeing. Công ty có thể cung cấp khóa đào tạo về quản lý tài chính cá nhân, tiết kiệm và đầu tư. Điều này giúp nhân viên có kiến thức về tài chính cá nhân, giảm căng thẳng về tài chính và đạt được sự ổn định về tài chính.

Financial wellness programs: This is also an important part of Total Wellbeing. Companies can offer training on personal financial management, saving, and investing. This helps employees gain personal financial knowledge, reduce financial stress, and achieve financial stability.

Khi nào công ty nên có chương trình Total Wellbeing cho nhân viên ?

Tăng cường hình ảnh Công ty: Việc chăm sóc cho nhân viên qua các chương trình Total Wellbeing không chỉ tạo ra một môi trường làm việc tích cực mà còn giúp tăng cường hình ảnh công ty trong cộng đồng và giữa các nhân viên hiện tại và tiềm năng.

When should companies implement Total Wellbeing programs for employees?

Enhancing the Company's Image: Caring for employees through Total Wellbeing programs not only creates a positive work environment but also helps enhance the company's image in the community and among current and potential employees.

Tăng tính  cạnh tranh trong thị trường lao động: Khi công ty muốn thu hút và giữ chân nhân viên tài năng, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp cạnh tranh cao, việc cung cấp một gói Total Wellbeing có thể là yếu tố quyết định giữa việc thu hút một ứng viên giỏi và mất đi ứng viên đó cho đối thủ.

Increasing Competitive Edge in the Labor Market: When a company wants to attract and retain talented employees, especially in highly competitive industries, offering a Total Wellbeing package can be a decisive factor between attracting a great candidate and losing them to a competitor.

Nâng cao năng suất và Hạnh phúc của nhân viên: Các chương trình Total Wellbeing có thể cung cấp hỗ trợ cho sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên. Nhân viên khỏe mạnh và hạnh phúc thường có xu hướng làm việc hiệu quả hơn, giảm nguy cơ nghỉ việc do căng thẳng hoặc vấn đề sức khỏe.

Improving Productivity and Employee Happiness: Total Wellbeing programs can provide support for the physical and mental health of employees. Healthy and happy employees tend to work more efficiently, reducing the risk of quitting due to stress or health issues.

Các lưu ý cần tránh khi thực hiện Total Wellbeing

Thiếu cam kết từ lãnh đạo: Nếu lãnh đạo không tham gia hoặc không chứng minh sự cam kết đối với Total Wellbeing, nhân viên cũng có thể không chú trọng hoặc không tham gia tích cực.

Considerations to avoid when implementing Total Wellbeing

Lack of Commitment from Leadership: If the leadership does not participate or demonstrate commitment to Total Wellbeing, employees may also not focus or participate actively.

Không tập trung đúng đối tượng: Hiểu rõ đối tượng nhân viên của bạn và tập trung vào những chương trình phù hợp với họ. Không phải tất cả mọi người đều cần những lợi ích giống nhau.

Not Focusing on the Right Audience: Understand your employee audience and focus on programs that are suitable for them. Not everyone needs the same benefits.

Thiếu phản hồi và đánh giá: Không thu thập phản hồi từ nhân viên hoặc không đánh giá hiệu quả của các chương trình Total Wellbeing có thể ngăn cản việc cải thiện và điều chỉnh chúng theo thời gian.

Lack of Feedback and Evaluation: Failing to collect feedback from employees or to evaluate the effectiveness of Total Wellbeing programs can hinder improvements and adjustments over time.

Trong xu thế ngày nay, Total Wellbeing không chỉ là một xu hướng mà là một sứ mệnh, là cam kết của các tổ chức đối với sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên. Đã không còn xa lạ khi nghe về các chương trình Total Wellbeing trong môi trường làm việc - một hành trình không chỉ dẫn dắt nhân viên đến với sức khỏe vững mạnh mà còn làm tăng cường tinh thần, sự hài lòng và đề cao ý thức cộng đồng.

In today's trend, Total Wellbeing is not just a trend but a mission, a commitment of organizations to the health and happiness of employees. It is no longer strange to hear about Total Wellbeing programs in the workplace - a journey that not only leads employees to robust health but also enhances morale, satisfaction, and community awareness.

Total Wellbeing không chỉ đơn thuần là một gói lợi ích, mà là một triết lý, một cách tiếp cận toàn diện đối với việc quản lý và chăm sóc nguồn nhân lực. Đằng sau những con số và dữ liệu là những câu chuyện về những người phát triển, hạnh phúc và tự tin hơn. Đó là hình ảnh của người lao động không chỉ tìm kiếm sự an toàn về mặt vật chất mà còn đang hướng tới sự thịnh vượng và trọn vẹn trong cuộc sống.

Total Wellbeing is not just a benefits package, but a philosophy, a comprehensive approach to managing and caring for human resources. Behind the numbers and data are stories of people who have grown, become happier, and more confident. It's the image of workers who are not only seeking material security but are also aiming for prosperity and completeness in life.

Trên đây là một số nội dung chính mà mình đã cùng nhau trao đổi về   Total Wellbeing là gì? Khi nào công ty nên có chương trìnhTotal Wellbeing cho nhân viên? Mặc dù đã cố gắng kiểm tra kỹ nội dung cung cấp, tuy nhiên vẫn có thể có những sai sót nhỏ ngoài mong muốn, bạn có thể để lại phản hồi hoặc câu hỏi vào comment bên dưới để mình ghi nhận và giải đáp cho các bạn nhé! Trân trọng!

We have discussed what Total Wellbeing is and when companies should have Total Wellbeing programs for their employees. Although I have tried to check the content provided thoroughly, there may still be minor errors, and you can leave feedback or questions in the comments below for me to note and answer for you. Thank you!

Tôi là Thành HR - Follow mình để nhận bài học mới nhất nha. facebook