Xem video các khóa học Nhân sự miễn phí trên Youtube. XEM NGAY

Vai trò của một HR Business Partner

Vai trò của một HR Business Partner: Cầu nối quan trọng giữa bộ phận nhân sự và kinh doanh, hỗ trợ chiến lược tổ chức và phát triển nhân sự


Chào mừng quý vị và các bạn đến với Podcast HRVN ACADEMY, kênh chia sẻ kiến thức nghề nhân sự cho người mới. Mình là Thành HR, và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá vai trò của một HR Business Partner, hay HRBP.

Welcome to HRVN ACADEMY Podcast, your go-to source for HR knowledge for beginners. I'm Thành HR, and today, we'll be exploring the role of an HR Business Partner, or HRBP.

Vai trò HRBP là một trong những vai trò quan trọng nhất trong lĩnh vực nhân sự hiện đại. HRBP không chỉ là cầu nối giữa bộ phận nhân sự và các phòng ban khác trong công ty, mà còn là đối tác chiến lược giúp công ty thực hiện mục tiêu kinh doanh thông qua các giải pháp nhân sự.

The HRBP role is one of the most critical in the modern HR field. An HRBP acts not only as a bridge between the HR department and other business units but also as a strategic partner helping the company achieve its business goals through HR solutions.

HRBP cần am hiểu sâu sắc về kinh doanh (Business Acumen) để có thể tư vấn và hỗ trợ lãnh đạo trong việc xác định và thực hiện chiến lược nhân sự (HR Strategy). Điều này bao gồm việc thu hút và giữ chân nhân tài (Talent Management), phát triển văn hóa tổ chức và tăng cường sự gắn kết (Culture – Engagement).

An HRBP must have a deep understanding of business acumen to advise and support leaders in defining and implementing an HR Strategy. This includes attracting and retaining talent (Talent Management), developing organizational culture, and enhancing employee engagement (Culture – Engagement).

Ngoài ra, HRBP cũng phải thành thạo việc sử dụng các công cụ văn phòng như Microsoft Office và các phần mềm thiết kế như Canva để hỗ trợ công việc hàng ngày, từ việc tạo báo cáo đến thiết kế các chiến dịch truyền thông nội bộ.

Furthermore, an HRBP must be proficient in using office tools like Microsoft Office and design software like Canva to support daily tasks, from creating reports to designing internal communication campaigns.

Quan trọng nhất, HRBP phải có kỹ năng đối tác (Partnership Skill) mạnh mẽ để làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác, hiểu rõ nhu cầu và thách thức của họ, từ đó đề xuất các giải pháp nhân sự phù hợp.

Most importantly, an HRBP must have strong partnership skills to work closely with other departments, understand their needs and challenges, and propose suitable HR solutions.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe Podcast hôm nay của HRVN ACADEMY. Đừng quên like, share, và subscribe để không bỏ lỡ những kiến thức bổ ích khác từ chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo!

Thank you for listening to today's HRVN ACADEMY Podcast. Don't forget to like, share, and subscribe so you won't miss out on more valuable knowledge from us. See you in the next episode!

Tôi là Thành HR - Follow mình để nhận bài học mới nhất nha. facebook