Xem video các khóa học Nhân sự miễn phí trên Youtube. XEM NGAY

Những xu hướng nhân sự mới tại Việt Nam năm 2024

Từ công nghệ số hóa đến chính sách linh hoạt, khám phá các xu hướng định hình tương lai của ngành nhân sự


Xin chào các bạn, mình là Thành HR từ kênh podcast HRVN ACADEMY. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Những xu hướng nhân sự mới tại Việt Nam năm 2024.

Hello everyone, I'm Thành HR and you're listening to the HRVN ACADEMY podcast. Today, we will explore the key HR trends in Vietnam for 2024.

1. Nhu cầu nhân lực công nghệ cao tăng mạnh: Năm 2024 sẽ chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu về nhân lực có kỹ năng số và chuyên môn công nghệ cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng và điện toán đám mây.

1. High demand for skilled technology personnel: The year 2024 will witness a strong increase in the demand for personnel with digital skills and high-tech expertise, especially in areas such as artificial intelligence, big data, cybersecurity, and cloud computing.

2. Trải nghiệm nhân viên trở thành yếu tố then chốt: Doanh nghiệp cần tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo. Việc lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của nhân viên cùng với các chương trình phúc lợi, khen thưởng và phát triển cá nhân sẽ là chìa khóa để nâng cao mức độ hài lòng và gắn kết của nhân viên.

2. Employee experience as a key factor: Companies need to create a professional, dynamic, and creative working environment. Listening to and understanding employee needs along with welfare programs, rewards, and personal development will be key to enhancing employee satisfaction and engagement.

3. Áp dụng mô hình làm việc linh hoạt: Làm việc từ xa và làm việc theo giờ linh hoạt sẽ càng trở nên phổ biến, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thu hút nhân tài. Việc xây dựng quy trình và công cụ quản lý hiệu quả là cần thiết để đảm bảo năng suất và hiệu quả làm việc.

3. Adoption of flexible work models: Remote work and flexible hours will become more prevalent, helping businesses save costs and attract talent. Building efficient management processes and tools is essential to ensure productivity and work efficiency.

4. Chú trọng sức khỏe tinh thần và thể chất của nhân viên: Tạo môi trường làm việc giảm căng thẳng và khuyến khích lối sống lành mạnh là cần thiết. Các chương trình tư vấn tâm lý và hoạt động thể thao cần được triển khai để nâng cao sức khỏe và tinh thần của nhân viên.

4. Focus on mental and physical health of employees: Creating a stress-reduced work environment and encouraging a healthy lifestyle are essential. Psychological counseling programs and sports activities should be implemented to enhance the health and well-being of employees.

5. Tăng cường sử dụng công nghệ trong quản trị nhân sự: Việc ứng dụng rộng rãi các phần mềm quản trị nhân sự (HRIS) và công nghệ tự động hóa sẽ giúp tối ưu hóa quy trình tuyển dụng, đào tạo, và quản lý lương bổng. Doanh nghiệp cần chọn lựa giải pháp công nghệ phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động.

5. Enhanced use of technology in HR management: The widespread application of Human Resources Information Systems (HRIS) and automation technology will optimize processes such as recruitment, training, and salary management. Companies need to select technology solutions that are well-suited to their scale and specific needs to enhance operational effectiveness.

Các công nghệ này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và giảm sai sót, mà còn cho phép các nhà quản lý nhân sự tập trung vào các nhiệm vụ chiến lược hơn, như xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tăng cường sự gắn kết nhân viên.

These technologies not only save time and reduce errors but also allow HR managers to focus on more strategic tasks such as building corporate culture and enhancing employee engagement.

Xu hướng nhân sự năm 2024 tại Việt Nam phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong môi trường làm việc toàn cầu và những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc thích ứng với những thách thức mới. Các tổ chức cần chủ động cập nhật và áp dụng các xu hướng này để tạo lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững trong tương lai.

The HR trends for 2024 in Vietnam reflect the rapid changes in the global work environment and the efforts of businesses to adapt to new challenges. Organizations need to proactively update and implement these trends to create competitive advantages and sustainable development for the future.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo của HRVN ACADEMY! / Thank you for listening, and I look forward to seeing you in future episodes of HRVN ACADEMY!

Tôi là Thành HR - Follow mình để nhận bài học mới nhất nha. facebook