Xem video các khóa học Nhân sự miễn phí trên Youtube. XEM NGAY

Turnover rate là gì? Doanh nghiệp cần làm gì để giảm tỷ lệ này?

Tìm hiểu về những lý do gây tỷ lệ nghỉ việc cao và cách giải quyết vấn đề này trong doanh nghiệp.

 

Trong thế giới quản trị nhân sự ngày nay, một trong những thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp phải đối mặt là việc giữ chân nhân viên. Điều này dẫn chúng ta đến một khái niệm quan trọng: Turnover rate, hay tỷ lệ nghỉ việc. Tỷ lệ này không chỉ phản ánh sự ổn định của đội ngũ nhân viên mà còn là một chỉ số quan trọng về môi trường làm việc và sự hài lòng của nhân viên trong công ty. Vậy, turnover rate là gì và tại sao nó lại quan trọng đến vậy? Điều gì khiến nhân viên quyết định "đánh tiếng" tạm biệt và bước tiếp đến một bến đỗ mới?

In the contemporary landscape of human resource management, retaining employees emerges as a significant challenge for many organizations. This context brings into focus the concept of turnover rate, which is the frequency at which employees depart from a company. This metric is not merely a reflection of workforce stability; it also acts as a vital barometer for the company's work environment and the level of employee satisfaction. The question then arises: what exactly defines the turnover rate, and why is its significance so profound? Furthermore, what motivates employees to leave and seek new opportunities?

Quan trọng hơn, làm thế nào để doanh nghiệp có thể giảm thiểu tỷ lệ này, từ đó tạo ra một môi trường làm việc ổn định và thúc đẩy sự thịnh vượng lâu dài? Trong bài blog này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những câu hỏi này, đồng thời tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để giảm tỷ lệ turnover, qua đó xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của doanh nghiệp.

More importantly, how can businesses minimize this rate, thereby creating a stable working environment and fostering long-term prosperity? In this blog post, we'll explore these questions together, seeking effective solutions to reduce the turnover rate, and thus build a solid foundation for business growth.

Thuật ngữ Turnover rate là gì?

Trong ngành quản lý nhân sự, thuật ngữ "Turn over rate" (tỷ lệ nghỉ việc) được sử dụng để đo lường số lượng nhân viên rời bỏ công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một chỉ số quan trọng giúp các doanh nghiệp hiểu và đánh giá tình trạng nhân sự của mình. Tỷ lệ Turn over rate cao có thể chỉ ra sự không ổn định và không hài lòng của nhân viên trong công ty, và ngược lại thì tỷ lệ thấp có thể đồng nghĩa với sự ổn định và hài lòng của nhân viên.

What is the turnover rate?

In human resource management, the term "turnover rate" is used to measure the number of employees leaving a company over a specific period. It is a vital metric that helps businesses understand and assess their staffing situation. A high turnover rate may indicate instability and employee dissatisfaction within the company, while a low rate may suggest workforce stability and satisfaction.

Cách tính tỷ lệ Turn over rate

Để tính tỷ lệ Turn over rate, ta sử dụng công thức: Turn over rate = (Số lượng nhân viên nghỉ việc trong một khoảng thời gian) / (Tổng số nhân viên) x 100%

How to calculate the turnover rate

The turnover rate is calculated using the formula: Turnover rate = (Number of employees leaving during a period) / (Total number of employees) x 100%

Ví dụ: Nếu trong một năm, công ty A có 100 nhân viên và trong đó có 5 người nghỉ việc, ta có thể tính được tỷ lệ Turn over rate của công ty A như sau: Turn over rate = (5/100) x 100% = 5%

For example: If Company A has 100 employees in a year, and 5 of them leave, the turnover rate for Company A would be: Turnover rate = (5/100) x 100% = 5%

Lưu ý: Đây là định nghĩa đơn giản nhất cho người mới tìm hiểu về khái niệm turnover rate này. Phức tạp hơn, thì có công ty sẽ lấy số trung bình số nhân sự đầu kỳ và cuối kỳ báo cáo để tính số lượng nhân viên trung bình trong kỳ báo cáo.

Note: This is the simplest definition for those new to the concept of turnover rate. More complex calculations may involve averaging the number of staff at the beginning and end of the reporting period to determine the average number of employees during the reporting period.

Doanh nghiệp cần làm gì để giảm tỷ lệ này?

Đối với người mới trong lĩnh vực quản trị nhân sự, việc hiểu cách giảm thiểu tỷ lệ nghỉ việc là rất quan trọng. Dưới đây là một số biện pháp mà doanh nghiệp có thể áp dụng:

What can businesses do to reduce this rate?

For those new to the field of human resource management, understanding how to reduce the turnover rate is crucial. Here are some measures that businesses can implement:

Cải thiện chính sách lương và đãi ngộ: Một trong những yếu tố quan trọng khiến nhân viên quyết định nghỉ việc là chính sách lương và đãi ngộ không hợp lý. Công ty cần xem xét và tăng cường chính sách lương cũng như các phúc lợi khác để thu hút và giữ chân nhân viên. Đặc biệt, công ty cần đảm bảo lương và phúc lợi tương xứng với công việc và năng lực của từng nhân viên.

Improve salary and benefits policies: Unreasonable salary and benefits policies are significant factors in employees' decisions to leave. Companies need to review and enhance their salary and benefit policies to attract and retain employees, ensuring that compensation and benefits are commensurate with the job and the individual's capabilities.

Tạo lộ trình thăng tiến và cơ hội phát triển: Việc thiếu lộ trình thăng tiến và cơ hội phát triển là một nguyên nhân chính khiến nhân viên cảm thấy không hài lòng và muốn rời bỏ công ty. Doanh nghiệp cần đặt ra kế hoạch phát triển cho từng nhân viên, tạo điều kiện để nhân viên có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình. Đồng thời, công ty cũng cần đánh giá và công nhận thành quả của nhân viên, tạo động lực cho họ tiếp tục đóng góp và phát triển.

Create career advancement pathways and development opportunities: The lack of career progression and development opportunities is a major reason for employee dissatisfaction and turnover. Businesses should develop individual employee growth plans, enabling employees to advance in their careers. Additionally, companies should recognize and reward employees' achievements, motivating them to continue contributing and growing.

Tạo môi trường làm việc thoải mái và có sự hỗ trợ: Môi trường làm việc không thoải mái, căng thẳng và thiếu sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp quản lý là một trong những nguyên nhân khiến nhân viên muốn nghỉ việc. Doanh nghiệp cần tạo ra một môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ và hỗ trợ, nơi mà nhân viên có thể phát triển và làm việc hiệu quả. Đồng thời, công ty cũng cần lắng nghe ý kiến và góp ý của nhân viên, tạo sự tương tác và tạo điều kiện cho nhân viên có thể giao tiếp và làm việc cùng nhau một cách hiệu quả.

Foster a comfortable and supportive work environment: An uncomfortable, stressful work environment without support from colleagues and management is a common reason for employees to leave. Businesses need to create a comfortable, supportive, and enjoyable work atmosphere where employees can thrive and work effectively. Companies should also encourage employee feedback and interaction, facilitating effective communication and teamwork.

Đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân viên: Việc đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân viên không chỉ giúp công ty nâng cao chất lượng nhân sự mà còn giúp duy trì và thu hút tài năng mới. Công ty cần xác định các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của nhân viên và doanh nghiệp, từ đó giúp nhân viên phát triển kỹ năng và nâng cao hiệu suất làm việc. Đồng thời, công ty cũng cần đánh giá sự tiến bộ của nhân viên sau mỗi khóa đào tạo và đưa ra phần thưởng hoặc khen thưởng thích hợp.

Invest in employee training and development: Investing in employee training and development not only enhances the quality of the workforce but also helps retain and attract new talent. Companies should identify training programs that align with both employee and business needs, helping employees develop skills and improve work performance. Additionally, companies should assess employee progress post-training and offer appropriate rewards or recognition.

Thực hiện khảo sát và phản hồi từ nhân viên: Để hiểu rõ tình trạng nhân sự và tìm ra nguyên nhân khiến nhân viên muốn nghỉ việc, công ty cần thực hiện khảo sát và thu thập ý kiến từ nhân viên. Điều này giúp công ty có cái nhìn toàn diện về các vấn đề mà nhân viên đang gặp phải và từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục. Công ty cũng cần tạo điều kiện cho nhân viên có thể gửi phản hồi một cách thoải mái và tin tưởng.

Conduct surveys and gather employee feedback: To understand the staffing situation and identify the reasons behind employee turnover, companies should conduct surveys and collect feedback from their employees. This approach helps companies gain a comprehensive view of the issues employees face and develop corrective measures. Companies should also create an environment where employees feel comfortable and trusted to provide feedback.

Theo Tiến sĩ John Sullivan là nhà lãnh đạo tư tưởng nhân sự nổi tiếng thế giới đến từ Thung lũng Silicon, chuyên về các giải pháp Quản lý Nhân tài chiến lược) cho rằng tỉ lệ nhân sự nghỉ việc cao hay thấp sẽ phản ánh tình trạng nhân sự tại doanh nghiệp. Cụ thể:

According to Dr. John Sullivan, a world-renowned thought leader in human resources from Silicon Valley specializing in strategic Talent Management solutions, the high or low turnover rate reflects the staffing situation at a business. Specifically:

Dưới 3%: Doanh nghiệp của bạn dường như ổn. Có thể xem lại phong thái lãnh đạo của các cấp quản lý. 

3 – 5%: Chưa có nhiều lo ngại. Nhưng chính sách lương và đãi ngộ có thể chưa đủ để thỏa mãn nguyện vọng của nhân viên. 

5 – 8%: Ngoài sếp và lương, công ty bạn có lẽ chưa có nhiều lộ trình thăng tiến, cơ hội phát triển cụ thể. 

8 – 10%: Doanh nghiệp đang ở mức cảnh báo. 

- Below 3%: Your business seems to be doing well. It might be worth reviewing the leadership style of management.

- 3 – 5%: Not much concern yet. However, salary and benefits policies may not be sufficient to satisfy employees' desires.

- 5 – 8%: Besides the boss and salary, your company probably lacks clear career progression paths and specific development opportunities.

- 8 – 10%: Your business is at an alert level. 

(Lưu ý: Con số này chỉ mang tính chất tham khảo, vì tỷ lệ này sẽ còn phụ thuộc vào từng quốc gia, đặc thù ngành nghề...)

(Note: These numbers are for reference only, as the rate will vary depending on the country and industry specifics.)

Với sự tăng trưởng không ngừng của kinh tế và sự cạnh tranh khốc liệt, giữ chân nhân viên đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp. Bằng việc áp dụng các biện pháp giảm tỷ lệ Turn over rate, doanh nghiệp không chỉ giữ chân nhân sự mà còn tạo điều kiện để nhân viên phát triển và góp phần vào sự thành công của công ty.

With the continuous growth of the economy and fierce competition, retaining employees has become one of the critical tasks for businesses. By implementing measures to reduce the turnover rate, businesses not only retain their workforce but also create opportunities for employee development, contributing to the company's success.

Và hãy luôn nhớ rằng, trong quản trị nhân sự, không có giải pháp nào là "giải pháp duy nhất". Mỗi công ty sẽ có những thách thức và cơ hội riêng. Tuy nhiên, bằng cách áp dụng những nguyên tắc cơ bản này, bạn sẽ đặt nền móng vững chắc cho một đội ngũ nhân viên ổn định và hạnh phúc.

And always remember, in human resource management, there is no "one-size-fits-all" solution. Each company faces its own set of challenges and opportunities. However, by applying these fundamental principles, you will lay a solid foundation for a stable and happy workforce.

Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho các bạn, những người mới bắt đầu trong lĩnh vực quản trị nhân sự, một cái nhìn tổng quan và một số biện pháp cụ thể để giảm thiểu tỷ lệ nghỉ việc trong công ty. 

I hope this article has provided those new to the field of human resource management with an overview and specific measures to reduce employee turnover rates within companies.

Mặc dù đã cố gắng kiểm tra kỹ nội dung cung cấp, tuy nhiên vẫn có thể có những sai sót nhỏ ngoài mong muốn, bạn có thể để lại phản hồi hoặc câu hỏi vào comment bên dưới để mình ghi nhận và giải đáp cho các bạn nhé! Trân trọng!

While we have made every effort to ensure the accuracy of the content provided, there may still be minor errors. Feel free to leave feedback or questions in the comments below, and I will take note and respond to you. Thank you!

Tôi là Thành HR - Follow mình để nhận bài học mới nhất nha. facebook