Tài liệu Khóa học Tuyển dụng cơ bản cho người mới

 {getButton} $text={Bản Mô tả công việc} $icon={download} $color={Hex Color}

{getButton} $text={Thư mời nhận việc} $icon={download} $color={Hex Color}

{getButton} $text={Thư mời phỏng vấn} $icon={download} $color={Hex Color}

{getButton} $text={Thư cám ơn ứng viên} $icon={download} $color={Hex Color}

{getButton} $text={Mẫu xây dựng thang bảng lương} $icon={download} $color={Hex Color}

{getButton} $text={Mẫu quy chế lương thưởng} $icon={download} $color={Hex Color}

{getButton} $text={Bảng lương mẫu trên excel} $icon={download} $color={Hex Color}

Post a Comment

Hãy để lại lời nhắn tại đây cho Thành nhé! Nhớ đánh dấu tick ở mục "Notify me" để nhận được thông báo khi mình trả lời comment của bạn.