Khoá học tuyển dụng cơ bản

Mẫu thư mời nhận việc

Mục đích của việc gửi thư mời nhận việc này nhằm xác nhận lại các nội dung đã trao đổi trong quá trình phỏng vấn giữa hai bê…

Phỏng vấn bằng câu hỏi follow up

Bạn có thể áp dụng cách đặt câu hỏi follow up để phỏng vấn và đánh giá các kinh nghiệm mà ứng viên cung cấp để xác định tính…

Trình tự của một buổi phỏng vấn

Việc sắp xếp trình tự một buổi phỏng vấn khoa học rất quan trọng đối với bất kỳ nhà tuyển dụng nào. Nó thể hiện sự chuyên ng…

Bản Mô tả công việc là gì?

Dù bạn là người làm Nghề tuyển dụng hay chỉ đơn thuần là đang đi làm, thì bạn cũng cần phải biết bản Mô tả công việc là gì. …

Load More
That is All